Protihluková stena, diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer

Názov: Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer , I. úsek, Diaľnica D1 v km 0,000 – 4,900, Protihlukové steny
Odberateľ: Doprastav a.s. závod Žilina
Adresa: Jesenského 18, 010 37 Žilina

Popis realizovaných prác:

Dodávka a montáž metakrylátových panelov a panelov z recyklovaných plastov, vrátane tesnení a montážnych profilov. Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie. Celková dĺžka 4200,73 m.