Výstavba protihlukových a protioslnivých stien, Nitra západ, Tekovské Nemce, Banská Bystrica

Názov: Rýchlostná komunikácia Nitra západ -Tekovské Nemce a severný obchvat Bánska Bystrica, druhý balík PPP, 300-00 Protihluková stena na vetve RUD A, RUD B, BAN A.
Odberateľ: Team s.r.o.
Adresa: Pod Turničkou 39, 974 00 Banská Bystrica

Popis realizovaných prác:

Výstavba protihlukových a protioslnivých stien.