Protihluková stena, diaľnica D3 Čadca

Názov: Diaľnica D3 Čadca – Oščadnica, Protihluková stena vpravo km 0,740 – 0,960
Odberateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Adresa: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Popis realizovaných prác:

Dodávka a montáž metakrylátových panelov a drevených pohltivých panelov, vrátane tesnení a montážnych profilov. Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie. Celková dĺžka 247,69 m.