Prekládka vodovodu a kanalizačná prípojka, OO PZ Považská Bystrica

Názov: Považská Bystrica OO PZ prevádzková budova-prekládka vodovodu a kanalizačná prípojka
(časť stoky J-1). Dodatok č.1 KRP – 24 – 41/EO – OHUS – 2010
Odberateľ: Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne
Adresa: Jílemníckého 1, 911 42 Trenčín

Popis realizovaných prác:

Výkopy, prekládka vodovodu a kanalizácie, spätné zásypy.