Oprava porúch oporného múru, diaľnica D1 Skala-Trenčín

Názov: Oprava porúch oporného múru na dialnici D1 Skala-Trenčín
Odberateľ: Národná dialničná spoločnosť a.s.
Adresa: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Popis realizovaných prác:

Odstránenie zatekania zárubného múru, zlepšenie jeho súčasného stavebno – technického stavu.
Zabezpečenie odvedenia vody z odvodňovačov hĺbkového odvodnenia mimo dialničný rigol.