Oprava oporného múru, Svätý Anton

Názov: I/51 Svätý Anton – oprava oporného múru
Odberateľ: Slovenská správa ciest
Adresa: Miletičová č. 19, 826 19 Bratislava

Popis realizovaných prác:

Nahradenie pôvodného kamenného múru železobetonovou konštrukciou.