Oprava mostného zvršku, Handlová

Názov: I/50, Handlová, MO 50-151, oprava mostného zvršku – povodňové škody.
Odberateľ: Slovenská správa ciest
Adresa: Miletičová 19, 826 19 Bratislava

Popis realizovaných prác:

Oprava horného povrchu, výmena vozovky, oprava ríms a mostného vybavenia, oprava spodnej stavby.