Oprava mosta, Jarabá

Názov: Oprava mosta ev. č. 72 – 010 v obci Jarabá
Odberateľ: Slovenská správa ciest
Adresa: Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Popis realizovaných prác:

Oprava ríms a nosnej konštrukcie mosta, oprava vozovky, zriadenie bezpečnostných zariadení.