Oprava mosta cez Váh, Ilava

Názov: Oprava mosta č. 574-002 cez Váh v Ilave
Odberateľ: Doprastav a.s. Bratislava
Adresa: Jesenského 18, 010 37 Žilina

Popis realizovaných prác:

Oprava spodnej stavby a kompletná rekonštrukcia mostného zvršku.
Zemné práce, bet. a železiarske práce, ochranné a bezpečnostné zariadenia, sanácia poškodených bet. konštrukcií a ochranné nátery ríms.

Oprava mosta cez Váh, Ilava - obrázok 01