Oprava kamenného oporného múru, Banská Štiavnica

Názov: I/51 Bánska Štiavnica – oprava oporného múru
Odberateľ: Slovenská správa ciest
Adresa: Miletičová č. 19, 826 19 Bratislava

Popis realizovaných prác:

Oprava existujúceho kamenného oporného múru.