Odstránenie havarijného stavu cesty, Ústie nad Priehradou

Názov: Odstránenie havarijného stavu cesty III/05944 Ústie nad Priehradou
Odberateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Adresa: Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina

Popis realizovaných prác:

Vybudovanie mikropilotového oporného múru, oprava existujúcej komunikácie.