Obnova historického centra, Bytča

Názov: Obnova historického centra, Srdca mesta Bytča, dodatok č.1
Odberateľ: Mesto Bytča
Adresa: Námestie SR 1, 014 01 Bytča

Popis realizovaných prác:

Revitalizácia detského ihriska, lavičiek, verejnej zelene, priečnych prahov, nasvietenie vodného toku Petrovičky.
Rekonštrukcia spevnených plôch a chodníkov, úprava zábradlia vodného toku, fontány a drobnej architektúry.