Obchvat mesta Čadca – protihlukové steny

Názov: Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta II. etapa – SO 211-00 Protihluková stena
Odberateľ: Doprastav a.s. Bratislava, závod Žilina
Adresa: Jesenského 18, 010 37 Žilina

Popis realizovaných prác:

Dodávka a montáž metakrylátových výplní dĺžky 720 m.

Obchvat mesta Čadca - protihlukové steny - obrázok 01 Obchvat mesta Čadca - protihlukové steny - obrázok 02