Mostný objekt, Martin

Názov: Spodná stavba mostného objektu Ul. ČA/mládeže
Odberateľ: Mesto Martin
Adresa: Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin

Popis realizovaných prác:

Oprava spodnej stavby most. objektu na ul. ČA/mládeže, ktorý spája mestské časti Martin Stred a Martin Podháj a premosťuje elektrifikovanú železničnú trať Vrútky – Hronská Dúbrava. Dľžka premostenia 392 m.

Mostný objekt, Martin - obrázok 01