Most Šumiac, rekonštrukcia

Názov: Rekonštrukcia mostného objektu cez rieku Hron pri obci Šumiac, ev. č. 66 – 147
Odberateľ: Slovenská správa ciest
Adresa: Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Popis realizovaných prác:

Oprava ríms a nosnej konštrukcie mosta, náter zábradlia a stabilizácia dna rieky a krídiel proti vymieľaniu.