Most, Šípková

Názov: Oprava hornej a spodnej stavby mostného objektu III/5205-002-Šípková
Odberateľ: Správa a údržba ciest Žilina
Adresa: Martina Rázusa 104, 010 04 Žilina

Popis realizovaných prác:

Rozšírenie mostného objektu, oprava spodnej a hornej stavby.

Doplnenie 3 ks predpätých nosníkov, spriahujúca doska, izolácia, kryt mostné príslušenstvo.

Most, Šípková - obrázok 01