Most ponad železnicu, Dolný Kubín

Názov: Oprava mostného objektu 70 – 017, ponad železnicu v Dolnom Kubíne
Odberateľ: Doprastav a.s. Bratislava, závod Žilina
Adresa: Jesenského 18, 010 37 Žilina

Popis realizovaných prác:

Kompletná rekonštrukcia mostného objektu za účelom zlepšenia stavebného stavu a zvýšenia zaťažiteľnosti.

  • výmena mostného zvršku
  • nová spriahujúca doska
  • ošetrenie a konzervácia ložísk
  • sanácia a reprofilácia NK a spodnej stavby
  • nové záverné múriky
  • prechodové dosky
  • úpravy pod mostom
Most ponad železnicu, Dolný Kubín - obrázok 01