Most Okoličné

Názov: Oprava mostného objektu I/18-350 Liptovský Mikuláš – Okoličné
Odberateľ: Doprastav a.s. Bratislava, závod Žilina
Adresa: Jesenského 18, 010 37 Žilina

Popis realizovaných prác:

Kompletná rekonštrukcia mostného objektu vrátane opravy ríms, bokov a podhľadu NK, spodnej stavby sanačnými a reprofilačnými materiálmi.