Most, Makov

Názov: I/18 Makov most – 239
Odberateľ: Slovenská správa ciest
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Popis realizovaných prác:

Rekonštrukcia mosta vzhľadom na jeho zlý technický stav. Súčasťou rekonštrukcie je aj úprava koryta, výmena krytu cesty pred a za mostom, úprava chodníka.

  • opevnenie opôr
  • nosných trámov
  • nová spriahujúca doska
  • izolácia
  • nový kryt
  • reprofilácia betónových plôch
  • ochranné nátery
Most, Makov - obrázok 01