Most, D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie

Názov: Diaľnica D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie , objekt 204-00 , objekt 206-00 Most na vetve A križovatky Vrtižer na D1
Odberateľ: Doprastav a.s. OZ Mlynské Nivy
Adresa: Mlynské Nivy 70, 826 38 Bratislava

Popis realizovaných prác:

Výstavba mostného objektu na diaľnici D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie. Mosty premosťujú rieku Váh. Dĺžka mostných objektov 46,7 m a 43,7 m.