Most cez Oravu

Názov: Oprava mostného objektu I/70 – most cez rieku Orava v Dolnom Kubíne
Odberateľ: Doprastav a.s. Bratislava, závod Žilina
Adresa: Jesenského 18, 010 37 Žilina

Popis realizovaných prác:

Kompletná rekonštrukcia mostného objektu za účelom zlepšenia stavebného stavu a zvýšenia zaťažiteľnosti.

  • výmena mostného zvršku
  • lepenie Sika CarboDur lamiel
  • výmena ložísk
  • sanácia a reprofilácia NK a spodnej stavby
  • injektovanie trhlín
Most cez Oravu - obrázok 01