Lávka TESCO Martin

Názov: Lávka HM TESCO Martin
Odberateľ: TESCO STORES SR a.s.
Adresa: Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava

Popis realizovaných prác:

Rekonštrukcia nosnej oceľovej konštrukcie lávky pre peších, oprava pochôdznej časti, izolácia systémom CONIDECK, oprava dilatácií.