Dohňany – oprava vozovky

Názov: I/49 Dohňany – rekonštrukcia odvodňovacieho systému a oprava vozovky
Odberateľ: Slovenská správa ciest
Adresa: Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

Popis realizovaných prác:

Rekonštrukcia odvodňovacieho systému, rekonštrukcia chodníkov a oprava vozovky cesty I/49 .