Diaľničný privádzač Púchov – protihlukové steny

Názov: Diaľničný privádzač Púchov – Protihluková clona
Odberateľ: Doprastav a.s. Bratislava, závod Žilina
Adresa: Jesenského 18, 010 37 Žilina

Popis realizovaných prác:

Dodávka a montáž stien dĺžky 69 m.

Diaľničný privádzač Púchov - protihlukové steny - obrázok 01 Diaľničný privádzač Púchov - protihlukové steny - obrázok 02