Diaľnica D1 Ladce Sverepec – protihlukové steny

Názov: Diaľnica D1 Ladce Sverepec SO 255, SO 221
Odberateľ: Doprastav a.s. Bratislava, závod Mlynské Nivy
Adresa: Mlynské Nivy 70, 826 38 Bratislava

Popis realizovaných prác:

Dodávka a montáž výplní protihlukovej steny a absorbčných panelov na mostných objektoch SO 221 a SO 255 Diaľnice D1 Ladce sverepec o celkovej dĺžke 230 m.

Diaľnica D1 Ladce Sverepec - protihlukové steny - obrázok 01 Diaľnica D1 Ladce Sverepec - protihlukové steny - obrázok 02