Diaľnica D1 – odvodnenie svahu

Názov: Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer , I. úsek km 0,000 – 4,900
Sanačné odvodňovacie opatrenia zosuvného územia SO 101- 02
Odberateľ: Doprastav a.s. závod Žilina
Adresa: Jesenského 18, 010 37 Žilina

Popis realizovaných prác:

Sanačné opatrenia zosuvného územia diaľnice D1 Sverepec –Vrtižer vľavo, nad Kukučínovou ulicou.
Opatrenia, ktoré majú odvodňovací charakter, pozostávajú z odvodňovacích vrtov, výustných objektov, odvodňovacích rigolov a drénov, vsakovacej studne a vsakovacích boxov.