Budatín – križovatka

Názov: I/11 Budatín – križovatka
Odberateľ: Slovenská správa ciest
Adresa: Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

Popis realizovaných prác:

Úprava cesty I/11 na plný profil, dobudovanie vetvy podchodu, vybudovanie rampy z jestvujúceho podchodu pre peších, osadenie protihlukovej steny, úprava verejného osvetlenia a plynovodu na Zámockej ulici, prekládka miestnych slaboprúdových vedení a miestneho rozhlasu.