University of Žilina – infrastructure

Name: Podpora infraštruktúry Žilinskej univerzity za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu – objekt Letisko Dolný Hričov – Nadstavba sedlových striech, Sekcia C a Spojovací krčok a objekt Ubytovacie zariadenie Veľký Diel v Žiline – prestavba/stavebný objekt: Blok F
Client: OHL Pozemné stavby a.s.
Address: Furmanská 6, 841 03 Bratislava