Mobile concrete plant

Name: “Mobile concrete plant for TBG Doprastav, a.s. in Chminianska Nová Ves
Clinet: TBG Doprastav a.s.
Address: Košická 52, 821 08 Bratislava

Description of completed works:

  • betonáž základov a nosnej steny
  • základová doska pod recykling
  • spevnené plochy pod plynový zásobník
  • daždová kanalizácia