Dolný Hričov Airport

Name: Podpora infraštruktúry Žilinskej univerzity za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu – objekt Letisko Dolný Hričov – Nadstavba sedlových striech, Sekcia C a Spojovací krčok
Clinet: OHL Pozemné stavby a.s.
Address: Furmanská 6, 841 03 Bratislava

Description of completed works:

Nadstavba sedlovej strechy