Revitalizácia verejných priestranstiev, Belá

Name: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Belá.
Client: Obec Belá
Address: Oslobodenia 183, 013 05 Belá

Description of completed works:

Spevnené plochy, drobná architektúra, chodníky, osvetlenie, hygienické zariadenia, sadovnícke úpravy.