Regenerácia centrálnej zóny, Veľké Rovné

Name: Regenerácia centrálnej zóny v obci Veľké Rovné.
Client: Obec Veľké Rovné
Address: Veľké Rovné 1621, 013 62 Veľké Rovné

Description of completed works:

Drobná architektúra, verejná zeleň, verejné osvetlenie, výstavba zástavky MHD, chodníky miestna komunikácia, mosty.
Rekonštrukcia časti regulácie potoka Rovnianka.