Novovybudovaný rúrový priepust 24 a most 33 na rekonštruovanej železničnej trati, Krásno nad Kysucou

Name: DVZ2007 ŽSR, Modernizácia trate ŽILINA – KRÁSNO NAD KYSUCOU
Objekt: 33 101-6 Priepust č.24 evid.km 264,408 915
Objekt: SO 33 307 Rek.m.č.33 cez Gund.pot.v v Dunajove v nžkm 267,392
Client: SKANSKA SK a.s., Závod Železničné staviteľstvo SK
Address: Krajná 29, 821 04 Bratislava

Description of completed works:

Novovybudovaný rúrový priepust na rekonštruovanej železničnej trati, ktorý prevádza zrážkové vody z odvodňovacích priekop popod zemné teleso koľají. Základy plošné. Konštrukcia z rúrových prefabrikátov svetlosti 1200 mm.

Novovybudovaný most na rekonštruovanej železničnej trati. Základy plošné. Konštrukcia z rámových prefabrikátov. Dĺžka 8,92 m, šírka 11,83 m.