Diaľnica a stredisko správy a údržby, Považská Bystrica

Name: Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, 1. úsek, km 0,000 – 4,900, II. Etapa, Stredisko správy a údržby diaľnice Považská Bystrica
Client: Národná diaľničná spoločnosť a. s.
Address: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava